Škola čar a kouzel

Nikdy nedráždi spícího draka!

Anketa

Kontakt na školu

Návštěvní kniha

Návštěvnost

Statistika

Děkujeme

Děkujeme za návštěvu
ředitelka M. Safira

RSS

RSS

Školní řád

Školní řád

Platí pro všechny a za všech okolností!

Školní řád bradavické školy čar a kouzel

 

I.Studenti

 • Každý student je přihláškou vázán ke studiu na škole. Toto studium může být ukončeno na jeho žádost, kterou zašle na e-mail, či vyhozením ze školy.
 • Všichni studenti jsou povinováni navštěvovat zvolené předměty, plnit úkoly, psát testy apod.
 • K povinnostem studenta patří též sbírání bodů pro svou kolej a čestné chování, zdvořilé vystupování a dodržování pravidel etiky.
 • Student je povinen svému profesoru i ostatním nadřízeným osobám vykat (pokud nebude vyzván k tykání), chovat k němu úctu a jednat s ním slušně.
 • Za předpokladu, že student bude déle jak dva týdny mimo dosah PC se slušně omluví a nahlásí důvod nepřítomnosti.
 • Student musí nést zodpovědnost za všechny své činny, chovat se zodpovědně, být připraven na možné následky a důsledky plynoucí z jeho jednání.
 • Všichni studenti nesou zodpovědnost za svá zvířata a majetek.
 • Student může být za nedodržení některého z výše uvedených bodů pokutován, může mu být udělena podmínka či může být vyloučen ze školy.
 • Student nesmí být zároveň profesorem.
 • Student může zastupovat funkci ošetřovatele/ky, knihovníka/ce, šafáře/ky, správce, či redaktora.
 • Student si smí vydělávat peníze (galony) nejen dobrým prospěchem, ale i brigádami, turnaji a soutěžemi.
 • Studentova povinnost je splnit zadaný úkol, školní trest, či jinou úlohu zadanou některým z vyšších činitelů.

II.Profesoři

 • Každý profesor je zasláním přihlášky zavázán k plnění svých povinností, kterými je vkládání hodin alespoň 1 za 3 týdny, ukládání domácích úkolů, zadávání testů, hodnocení žáků, dozor nad žáky a udržování kázně.
 • Pracovní poměr může být ukončen na žádost profesora, pro vzájemné dohodě, nebo poté, co profesor porušil některou ze základních podmínek.
 • Profesoři jsou povinni chovat se slušně ke svým svěřencům, odpovídat jim na otázky, hlásit jejich přestupky a přečiny, kontrolovat jejich docházku a plnění povinností a pomoci studentům, kteří je o pomoc požádají.
 • Profesor smí vyučovat 1-3 předměty.
 • Profesor nesmí být zároveň žákem školy.
 • Profesor má možnost být zároveň školníkem, ošetřovatelem, vedoucím koleje, šafářem, redaktorem, či správcem.
 • Vedoucí koleje musí hlídat své svěřence, starat se o jejich kázeň a chování a hlásit jejich přečiny.
 • Profesoři dostávají za svou práci mzdu, která se odvádí na jejich konto v G. bance. Peníze (galony) si mohou vydělat též brigádami, turnaji a soutěžením. Mohou získat i speciální prémie.

III. Ostatní zaměstnanci

 • Školník je povinen hlídat chod školy, poslušnost chování, dodržování zásad slušného chování apod.
 • Školníkova pravomoc je uložení školního trestu po domluvě s ředitelkou školy, pokárání (slušné), vstup do všech prostorů školy atd.
 • Školník dostává mzdu, příp. speciální prémie.
 • Školník může být vyhozen, či vyměněn.
 • Školník nemá právo odebírat ani přidávat body.
 • Knihovnice musí dbát na pořádek v knihovně a přilehlých prostorách, údržbu knih a jejich zachovávání příštím generacím. Dále je povinována minimálně jednou za měsíc přidat do knihovny jeden nový svazek (buďto vlastní výroby, či stažený).
 • Knihovnice dostává plat, popř. speciální prémie.
 • Knihovnice nesmí  ubírat a udělovat body.
 • Knihovnice může být nahrazena, či vypovězena z funkce.
 • Šafář musí hlídat školní pozemky, vypovídat studenty ze Zapovězeného lesa a pomáhat potřebným.
 • Šafář dostává plat, popř. prémie.
 • Šafář nesmí odebírat a ani přidávat body.
 • Může být nahrazen ve funkci, může dostat výpověď.
 • Ošetřovatelka se musí starat o zdraví jiných.
 • Ošetřovatelka dostává plat, popř. speciální prémie.
 • Nesmí udělovat ani odebírat body.
 • Je povinna pomoci komukoli, kdo o ni zažádá.
 • Může být ve své funkci nahrazena.
 • Správce je povinen starat se o údržbu svěřené věci či oblasti.
 • Správce přijímá mzdu, popř. prémie.
 • Může být vyhozen, zastoupen.
 • V jeho zájmu je rozšiřování a zlepšování věci či oblasti, jež mu byla dána do péče.
 • Redaktor dostává mzdu, popř. speciální prémie.
 • Redaktor je povinen starat se o časté přidávání článků a informací.

 

 

Dne 7.3.2008

Maya Safira

Maya Safira

ředitelka školy

Žádné komentáře
 
... Vrták! Brekot! Veteš! Cuk! ...